Đầu đo đường kính bên trong Máy đo kiểm bằng khí nén PG-8000

10 VND

  • Mã sản phẩm: PG-8000
  • Loại sản phẩm: Panme đo điện tử
  • Thương hiệu: SKS Acquest