Thiết bị đo kiểm bằng khí SKS DAG-2000 (điện tử)

10 VND

  • Thương hiệu: SKS Acquest
  • Mã sản phẩm DAG-2000
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • VCC phân phối chính hãng các thiết bị đo lường của SKS Acquest.
  • Cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng tử,…