Thiết bị đo điện tử DEG-2000 – Máy đo khoảng cách bằng khí nén

10 VND

  • Là thiết bị đo khoảng cách sử dụng phương pháp không tiếp xúc cho kết quả chính xác
  • Phương pháp đo lợi dụng phản lực của vật mẫu với khí để xác định khoảng cách cần đo
  • Hiển thị 3 màu Đỏ/Cam/Lục với chức năng đặt giá trị trước dễ dàng đo và đánh giá kết quả
  • Hiển thị thời giann thực với kiểu số 8 digit
  • Phối hợp với các cảm biến min/max master và các chức năng điều khiển để cho kết quả đáng tin cậy
  • Thiết kế nhỏ gọn dành cho làm việc tại hiện trường và đảm bảo tính linh hoạt