Hiển thị tất cả 12 kết quả

Dòng micromet SKS Acquest bao gồm màn hình hiển thị và cảm biến không khí hoặc điện tử tùy chỉnh. 

Ứng dụng của các thiết bị đo lường SKS

    • Đo đường kính trong;
    • Đường kính ngoài;
    • Độ trụ, độ vuông, độ cao, độ côn, độ song song, độ vuông góc, độ thẳng, góc và độ dày hoặc độ rộng của sản phẩm.

Một số mô hình cung cấp đầu vào đa cảm biến, thực hiện phép đo cùng lúc 3 tham số và trả về kết quả số học tự động. Màn hình kỹ thuật số có thể xuất dữ liệu ra PC để phân tích.

SKS Acquest sản xuất và phát triển thiết bị kiểm tra tốc độ, lực và mô-men xoắn cho các ứng dụng nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, kiểm soát chất lượng và kiểm soát quá trình trong nhiều ngành công nghiệp bao gồm in ấn, y tế, dược phẩm, dệt may, tự động hóa và vô số ngành khác.


 
 
 
Kết nối ngay với chúng tôi nào !!!
Xin chào, bạn muốn tìm hiểu về điều gì?
Liên hệ ngay với chúng tôi!!!
<div class="mbwph-fbc onLeft"><div id="fb-root"></div> </div> <script> window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ xfbml : true, version : "v12.0" }); }; (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk/xfbml.customerchat.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, "script", "facebook-jssdk"));</script><div class="fb-customerchat" attribution=setup_tool page_id="100431445766371" logged_in_greeting="" logged_out_greeting="" alignment="left"> </div>