Hộp số giảm tốc

Hộp số giảm tốc hay còn gọi là bộ giảm tốc, được sử dụng để giảm tốc độ của đầu vào, từ động cơ, đồng thời tăng mô-men xoắn mà đầu vào tạo ra. 

Cấu tạo chung của hộp số bao gồm các bánh răng hành tinh lớn nhỏ với số lượng răng khác nhau. 

Kết nối ngay với chúng tôi nào !!!
Xin chào, bạn muốn tìm hiểu về điều gì?
Liên hệ ngay với chúng tôi!!!
<div class="mbwph-fbc onLeft"><div id="fb-root"></div> </div> <script> window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ xfbml : true, version : "v12.0" }); }; (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk/xfbml.customerchat.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, "script", "facebook-jssdk"));</script><div class="fb-customerchat" attribution=setup_tool page_id="100431445766371" logged_in_greeting="" logged_out_greeting="" alignment="left"> </div>