Bộ giảm tốc RC Series – Model: RCIV

Liên hệ

Tính năng 

Thuận lợi:

  1. Bộ giảm tốc được tích hợp với động cơ servo DC.
  2.  Dựa trên kinh nghiệm trưởng thành của các giải pháp sản phẩm KIVA.
  3.  Kích thước nhỏ, hiệu suất truyền cao, độ chính xác cao và tiếng ồn thấp.
  4. Trải nghiệm với cấu hình bộ giảm tốc kép để đạt được khả năng quay tự do 360 độ, góp phần vào việc truyền động phổ quát cho bánh phụ của xe nâng xử lý.

Lĩnh vực ứng dụng: Khớp với rô bốt di động (AGV / XE NÂNG)

Mã: RCIV Danh mục: , ,
Kết nối ngay với chúng tôi nào !!!
Xin chào, bạn muốn tìm hiểu về điều gì?
Liên hệ ngay với chúng tôi!!!
<div class="mbwph-fbc onLeft"><div id="fb-root"></div> </div> <script> window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ xfbml : true, version : "v12.0" }); }; (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk/xfbml.customerchat.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, "script", "facebook-jssdk"));</script><div class="fb-customerchat" attribution=setup_tool page_id="100431445766371" logged_in_greeting="" logged_out_greeting="" alignment="left"> </div>