Công ty Cổ phần Thương mại Năng Lực Việt cam kết chỉ cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chính hãng, chất lượng cao, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng (CO/CQ/Chứng nhận TCCL).

VCC TRADING thực hiện bảo hành với tất cả các thiết bị đã bán ra theo đúng cam kết của nhà sản xuất. Ngoài ra, VCC cung cấp cho khách hàng những phương án và hỗ trợ kỹ thuật cần thiết tùy theo điều kiện cụ thể. Điều đó nhắm đáp ứng tối đa theo yêu cầu của khách hàng, với mục đích duy trì tốt nhất tình trạng của thiết bị trong suốt quá trình vận hành và sản xuất.

1. Thời gian khắc phục

– Không quá 4 giờ làm việc kể từ khi tiếp nhận thông tin về sản phẩm bảo hành, chúng tôi sẽ có các biện pháp xử lý và trao đổi với khách hàng.
– Khi thiết bị gặp sự cố, chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra lỗi và khắc phục sự cố trong thời gian ngắn nhất. Trong các trường hợp sự cố nghiêm trọng, đòi hỏi phải di dời thiết bị về công ty để bảo hành, thời gian sửa chữa thiết bị, phụ tùng lâu, chúng tôi luôn có các biện pháp khắc phục tạm thời, đảm bảo hoạt động sản xuất của khách hàng không bị ảnh hưởng.

2. Kiểm tra và hỗ trợ kỹ thuật trong thời gian bảo hành

– Trong thời gian thiết bị, phụ tùng vẫn còn hiệu lực bảo hành, để đảm bảo cho hệ thống hoạt động tốt với hiệu suất cao và ít xảy ra sự cố bất thường. Theo định kỳ, các cán bộ kỹ thuật bảo hành & bảo trì của chúng tôi sẽ đến nơi lắp đặt thiết bị để kiểm tra kỹ thuật, kiểm tra tình trạng của thiết bị và bảo trì kỹ thuật cho thiết bị.
– Trong trường hợp cần thiết chúng tôi sẽ đưa ra các khuyến nghị cũng như các điều chỉnh về qui trình sử dụng…đảm bảo cho hệ thống luôn hoạt động với tình trạng tốt nhất.

3. Hỗ trợ kỹ thuật sau thời gian bảo hành

– Nhằm thể hiện trách nhiệm đối với sản phẩm và dịch vụ của mình, chúng tôi cam kết thực hiện hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng đối với sản phẩm mà chúng tôi cung cấp nhằm giúp quá trình vận hành và sản xuất luôn đạt hiệu quả.
– Chúng tôi có một đội ngũ kỹ thuật có trình độ cao để thực hiện hỗ trợ kỹ thuật với hiệu quả cao nhất.

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kết nối ngay với chúng tôi nào !!!
Xin chào, bạn muốn tìm hiểu về điều gì?
Liên hệ ngay với chúng tôi!!!
<div class="mbwph-fbc onLeft"><div id="fb-root"></div> </div> <script> window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ xfbml : true, version : "v12.0" }); }; (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk/xfbml.customerchat.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, "script", "facebook-jssdk"));</script><div class="fb-customerchat" attribution=setup_tool page_id="100431445766371" logged_in_greeting="" logged_out_greeting="" alignment="left"> </div>