Camera nội soi công nghiệp Hawkeye® V3 HD Video Borescopes

Liên hệ

  • Thương hiệu: Hawkeye Gradient Lens
  • Xuất xứ: Mỹ (USA)
  • Mã sản phẩm: V3 040 1500 4, V3 040 3000 4, V3 060 3000 4, V3D 040 1500 4