Máy nội soi công nghiệp Hawkeye® Pro Super Hardy Borescopes .283″ (7.20 mm)

Liên hệ

Thông tin sản phẩm:

– Xuất xứ: USA

– Đầu camera gắn với khớp nối 2 hoặc 4 chiều, mở rộng góc nhìn tới 300o. Dễ dàng điều khiển bằng cách sử dụng ngón tay cái điều khiển hoặc khóa giữ vị trí cụ thể.

– Ống dẫn có cấu tạo 4 lớp chắc chắn, với lớp bên trong bằng thép không gỉ chống va đập và lớp bên ngoài bằng Vonfram chống mài mòn. 

Kết nối ngay với chúng tôi nào !!!
Xin chào, bạn muốn tìm hiểu về điều gì?
Liên hệ ngay với chúng tôi!!!
<div class="mbwph-fbc onLeft"><div id="fb-root"></div> </div> <script> window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ xfbml : true, version : "v12.0" }); }; (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk/xfbml.customerchat.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, "script", "facebook-jssdk"));</script><div class="fb-customerchat" attribution=setup_tool page_id="100431445766371" logged_in_greeting="" logged_out_greeting="" alignment="left"> </div>