Máy nội soi công nghiệp Gradient Lens – Hawkeye® Pro Hardy.250″ (6,35 mm)

Liên hệ

  • Thương hiệu: Hawkeye®
  • Nhà sản xuất: Gradient Lens Corporation
  • Mã sản phẩm: Pro Hardy.250″ (6,35 mm)
  • Hàng không có sẵn, đặt hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với VCC.