Bộ cảm biến độ rung gia tốc – Acceleration Vibration Sensor Unit

10 VND

  • Thương hiệu: Murata
  • Loại sản phẩm: Wireless Vibration Sensor
  • Mã sản phẩm: LBAC0ZZ1LZ
  • Ứng dụng: Thu thập và phân tích độ rung, từ đó đưa ra dự đoán về việc bảo trì máy móc.
  • Sản phẩm được phân phối chính hãng, đầy đủ chứng từ, hóa đơn…
Mã: LBAC0ZZ1LZ Danh mục: ,
Kết nối ngay với chúng tôi nào !!!
Xin chào, bạn muốn tìm hiểu về điều gì?
Liên hệ ngay với chúng tôi!!!
<div class="mbwph-fbc onLeft"><div id="fb-root"></div> </div> <script> window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ xfbml : true, version : "v12.0" }); }; (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk/xfbml.customerchat.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, "script", "facebook-jssdk"));</script><div class="fb-customerchat" attribution=setup_tool page_id="100431445766371" logged_in_greeting="" logged_out_greeting="" alignment="left"> </div>