• Xe tự hành AGV Towing Vehicle: dòng sản phẩm đầu đời của AGV, tới giờ vẫn là loại phổ biến nhất.

Nếu vẫn chưa quyết định được bên sử dụng loại AGV nào, bạn luôn có thể liên hệ với VCC TRADING – nhà phân phối xe tự hành AGV của 2 thương hiệu Nhật Bản là Sharp và CarryBee. Chính là Sharp – thương hiệu của tủ lạnh, ti vi,… mà mọi người nhắc tới.

Công nghệ dẫn hướng xe AGV

5/5 - (1 bình chọn)
Kết nối ngay với chúng tôi nào !!!
Xin chào, bạn muốn tìm hiểu về điều gì?
Liên hệ ngay với chúng tôi!!!
<div class="mbwph-fbc onLeft"><div id="fb-root"></div> </div> <script> window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ xfbml : true, version : "v12.0" }); }; (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk/xfbml.customerchat.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, "script", "facebook-jssdk"));</script><div class="fb-customerchat" attribution=setup_tool page_id="100431445766371" logged_in_greeting="" logged_out_greeting="" alignment="left"> </div>