Rơ le nhiệt TH-T18 3.6A

Liên hệ

  • Nhà sản xuất: Mitsubishi Electric
  • Mã sản phẩm: TH-T18 3.6A
  • Chức năng: bảo vệ quá tải cho động cơ trong dải 2.8 – 4.4A. 
  • Ứng dụng: kết nối với contactor: S-T10, S-T12, S-T20