Relay trung gian SZR-MY4-N1 (24VDC) 14PIN Honeywell

10 VND

  • 785-SZR-MY4-N1-DC24V
  • SZR-MY4-N1-DC24V
  • Nsx: Honeywell
  • Kiểu: Relay 14 chân

Hết hàng

Kết nối ngay với chúng tôi nào !!!
Xin chào, bạn muốn tìm hiểu về điều gì?
Liên hệ ngay với chúng tôi!!!