Panme đo khoảng cách bằng khí Nidec Tosok CAG-3000

Liên hệ

  • Thương hiệu: Nidec Tosok
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Panme đo không khí kiểu cột có màn hình 3 màu dễ đọc
  • Kết quả đánh giá hiển thị dạng đồ thị thanh 3 màu của 101 điểm. Màu xanh lá là OK, màu đỏ là NG.