Khởi động từ Fuji Electric SC-E2P

Liên hệ

  • Thương hiệu: Fuji Electric
  • Mã sản phẩm: SC-E2P 
  • Dòng điện: AC220V
  • Series: SC-E
  • Hàng đặt trước
Kết nối ngay với chúng tôi nào !!!
Xin chào, bạn muốn tìm hiểu về điều gì?
Liên hệ ngay với chúng tôi!!!