Hộp số giảm tốc cho xe tự hành AGV RCF (Flange Reducer)

10 VND

  • Thương hiệu: Makikawa
  • Loại sản phẩm: hộp số giảm tốc cho xe tự hành AGV
  • Ưu điểm:
    • Hộp số sử dụng tích hợp với động cơ servo DC
    • Kích thước nhỏ, hiệu suất truyền cao, độ chính xác cao và tiếng ồn thấp.
    • Cấu hình giảm tốc kép phù hợp với bánh xe quay 360 độ.
Kết nối ngay với chúng tôi nào !!!
Xin chào, bạn muốn tìm hiểu về điều gì?
Liên hệ ngay với chúng tôi!!!
<div class="mbwph-fbc onLeft"><div id="fb-root"></div> </div> <script> window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ xfbml : true, version : "v12.0" }); }; (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk/xfbml.customerchat.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, "script", "facebook-jssdk"));</script><div class="fb-customerchat" attribution=setup_tool page_id="100431445766371" logged_in_greeting="" logged_out_greeting="" alignment="left"> </div>