Hệ thống cấp liệu Delfin PRO280P khoảng cách gần

Liên hệ

Hệ thống chuyển tiếp nguyên vật liệu trong các hệ thống dây chuyền sản xuất công nghiệp nhẹ với khoảng cách ngắn.

  • Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
  • Hạn chế ô nhiễm môi trường sản xuất.
  • Giá đầu tư thấp, hiệu quả cao.

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.