Hộp giảm tốc hành tinh RCI (Ring gear output)

10 VND

Tính năng của bộ giảm tốc hành tinh
  • Bộ giảm tốc được tích hợp với động cơ servo DC.
  • Dựa trên kinh nghiệm trưởng thành của các giải pháp sản phẩm KIVA.
  • Kích thước nhỏ, hiệu suất truyền cao, độ chính xác cao và tiếng ồn thấp.
  • Trải nghiệm với cấu hình giảm tốc kép để đạt được khả năng quay tự do 360 độ, góp phần vào việc truyền động phổ quát cho bánh phụ của xe nâng xử lý.
Mã: RCI Danh mục: , ,
Kết nối ngay với chúng tôi nào !!!
Xin chào, bạn muốn tìm hiểu về điều gì?
Liên hệ ngay với chúng tôi!!!
<div class="mbwph-fbc onLeft"><div id="fb-root"></div> </div> <script> window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ xfbml : true, version : "v12.0" }); }; (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk/xfbml.customerchat.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, "script", "facebook-jssdk"));</script><div class="fb-customerchat" attribution=setup_tool page_id="100431445766371" logged_in_greeting="" logged_out_greeting="" alignment="left"> </div>